INTEGRAAL ONTWERPEN VOOR OPTIMAAL RENDEMENT


Bij het optimaliseren van het binnenklimaat zit vaak nog een zekere verzuiling in de weg. De architect levert het voorlopig ontwerp, waarna de technisch adviseur zich over het binnenklimaat buigt. Niet de manier om tot een werkelijk optimale oplossing te komen. Als op het zuiden bijvoorbeeld een gebruiksruimte met te veel glas is voorzien, kan de adviseur alleen nog ‘brandjes blussen’ met behulp van technische voorzieningen. Dat kost onnodig geld en energie, terwijl je met de juiste keuzes in het ontwerp een veel hoger rendement bereikt. Daarom ontwerpen wij integraal, vanuit de hoofdopzet van het gebouw. Als die goed is, kun je met relatief eenvoudige installaties een gezond binnenklimaat realiseren. Binnen de gangbare nieuwbouwbudgetten.

 

Wat zijn de concrete voordelen van deze methodiek? Klik hier.  

 

Vier basiselementen

Onze methodiek is geschraagd op de vier elementen die samen de kwaliteit van het binnenklimaat bepalen. Deze worden in onderlinge samenhang ontworpen en getoetst. Daarvoor hebben we concrete richtlijnen en handvatten ontwikkeld, op basis van heldere uitgangspunten:

• warmte krijg je cadeau   

Door computers, armaturen, zoninstraling en niet te vergeten de gebruikers zijn gebouwen vandaag de dag eerder te warm dan te koud. Centrale vraag is hoe we die warmte goed kunnen afvoeren en benutten voor de energiebesparing. Dat begint bij ontwerpen van de juiste gebruiksfuncties op de juiste plek.

• frisse lucht geeft ruimte   

Voldoende frisse lucht is essentieel voor een aangenaam en gezond binnenklimaat; voor de concentratie en prestaties. Wij hanteren een beproefd ventilatiesysteem zonder kanalen, met lage onderhoudskosten.

• daglicht als basisverlichting   

Daglicht is de meest duurzame lichtbron. Nog belangrijker is dat daglicht mensen activeert en de prestaties bevordert; het heeft een zeer weldadige invloed op je gemoedstoestand. Daarom brengen we zoveel mogelijk daglicht in onze ontwerpen, waarbij we verblinding voorkomen en zorgen dat de ruimtes niet te warm worden.

• rust kun je creëren   

Geluidsoverlast is van grote invloed op het concentratievermogen en welbevinden. Vandaar onze aandacht voor de looplijnen in een gebouw en voor het akoestisch effect van isolatie en dempende materialen.  

 

De concrete voordelen van de methodiek.             

Onze methodiek brengt oplossingen voor een beter binnenklimaat binnen gangbare budgetten en leidt tot lagere exploitatiekosten. Met betrekking tot licht bijvoorbeeld zijn de volgende voordelen aangetoond in de praktijk:  

Veel daglicht verbetert leer- en werkprestaties

Wereldwijd is uit onderzoek gebleken dat natuurlijk daglicht en goede kunstverlichting een positieve bijdrage aan aandacht, concentratie, gedrag, welbevinden, motivatie en leer- en werkprestatie. Architect Lisa Heschong bewees met een onderzoek onder 20.000 leerlingen in California dat de leerprestaties in het daglicht stegen met 11 tot 20%. Zij verklaart dat door de stimulerende werking die daglicht heeft op belangrijke stoffen in het lichaam, zoals ze aantoonde op een symposium in Bilbao.

Klik hier voor een kort verslag.    

•  Met daglicht minder ziekteverzuim   

Bij een aantal van de uitgevoerde onderzoeken over de invloed van licht op de gezondheid is ook gebleken dat daglicht bevorderlijk is voor het welzijn en kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Het gemiddelde landelijke percentage van 6% kan dan dus naar beneden worden bijgesteld. Klik hier voor het onderzoek Werkverlichting, Visuele en biologische effecten. 

•  Meer daglicht = minder energieverbruik

Zoveel mogelijk daglicht en een energie-efficiënte kunstverlichting die bovendien daglichtafhankelijk kan worden geregeld, zijn samen goed voor een besparing op het energiegebruik voor verlichting tot zeker 60%.

Klik hier voor de cijfers.