GEZONDE SCHOLEN TREKKEN LEERLINGEN AAN

Het onderwijs krijgt de komende decennia structureel met krimp te kampen. Tijd om werk te maken van een gezond binnenklimaat, omdat een frisse school met veel daglicht en buitenruimte gegarandeerd meer leerlingen trekt. En dat is ook terecht. Onderzoek toont namelijk aan dat daglicht de leerprestaties met 11 tot 20% laat stijgen. Bovendien betekent een aangenaam binnenklimaat minder verzuim en kan het optimaal benutten van daglicht in combinatie met daglichtafhankelijk kunstlicht de energielasten met 60% verlagen. De kracht van onze ontwerpmethodiek is dat we dat allemaal binnen de gangbare onderwijsbudgetten weten te realiseren.