RESEARCH

 

De openluchtschool revisited. 

De oplossing voor onfrisse scholen? 

In een reeks van vier workshops gingen we, onder leiding van Micha de Haas, aan de slag met de uitkomsten van de voorstudie. Het doel was om het debat over frisse scholen op een andere manier in te vullen en te kijken wat er aan inspirerende oplossingen voor openluchtscholen anno nu bedacht kunnen worden. Zie hier onze resultaten. 

 

 

 

 

Meer weten over één van deze onderzoeken?

Bel 0412 64 69 48 of stuur een e-mail

Meer research

Daglichtmetingen 

Belangrijke ontwerpbeslissingen betreffende vorm, formaat en plaatsing van lichtplanken, ramen, daklichten en zonwering zijn gebaseerd op uitvoerige daglichtmetingen. Deze kwantificeren het effect van veranderingen en maken duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

 

Meer info, klik hier voor enkele voorbeelden.

 

100% Schoon Licht in Scholen

Het uitgangspunt voor dit onderzoek is om het electriciteitsverbruik voor verlichting, over het gehele jaar gezien, te reduceren tot 0, mede door gebruik te maken van daglicht. Het doel is om nieuwe ontwerphandreikingen te ontwikkelen  voor  architecten en nieuwe prestatie-eisen te formuleren waarvan opdrachtgevers gebruik kunnen maken in hun programma van eisen. Vanuit  de Stichting Living Daylights geeft Peter Elemans leiding aan dit onderzoeksproject dat AgentschapNL heeft opgezet in opdracht van het ministerie van VROM.